Actualment el transport terrestre destaca per la seva implantació i gran desenvolupament, mentre que en el transport per mar hi ha molt per fer i descobrir. Mentre les Carreteres van plenes i en conseqüència, la manca de fiabilitat en els horaris d’arribada dels transports públics, fan que sorgeixin noves idees i necessitats marítimes per cobrir. EL drassana Quer Barcelona centra gran part dels seus esforços i estudis en promocionar el desenvolupament del transport de passatge ràpid i eficient per mar. Amb la visió de promocionar línies de transport marítimes regulars, estables, sòlides i organitzades.

MISIÓN:

Quer Barcelona s’anticipa a les noves tendències de consum i oci. La drassana centra la seva fabricació en vaixells ràpids amb noves tecnologies aplicades i baix consum. Tot això amb una navegació incomparable. Les rutes marítimes curtes són una font de negoci sense cobrir o cobertes per vaixells grans i lents dedicats principalment al turisme. El món canvia, ara les embarcacions ràpides i petites ofereixen un ventall immens de possibilitats. Quer té una missió: Permetre el doble de viatges causa de la seva rapidesa Baix consum causa del seu disseny i tecnologies Rendibilitat en cada viatge. Un vaixell gran és molt difícil de completar l’aforament rendible en cada viatge.